HAR DENNE CHATTEN HJULPET DEG GJENNOM NOE VANSKELIG?

Ved å dele dine erfaringer kan du hjelpe oss med å hjelpe flere. Er du med?

I samarbeid med Nord Universitet ønsker vi å samle inn betydning med å bruke chat som hjelpetilbud slik at flere kan få hjelp når livet er vanskelig. Har du brukt LFSS’ chat som hjelpetilbud så vil vi gjerne høre om dine opplevelser.

prosjekt-chat-lfss

Om prosjektet

Dette prosjektet tar kun for seg chattjenester for å bedre kunne gå i dybden rundt dette spesifikke hjelpetilbudet. Funnene fra prosjektet vil være et viktig bidrag til det forebyggende arbeidet innen psykisk helse.

Som deltaker i forskningsprosjektet vil du gjennom egne erfaringer bidra til at andre i lignende situasjoner også kan få hjelp. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne vil blant annet kunne brukes til å hjelpe tjenestetilbydere til å forbedre sine hjelpetjenester, samtidig som forskning sammen med statistikk vil gi frivillig- og hjelpeorganisasjoner (som LFSS) større gjennomslagskraft på politisk- og systemnivå.

I 2016 startet LFSS opp et chattilbud for personer som skader seg selv, har tanker om å ta livet sitt og pårørende. Dette er et gratis lavterskeltilbud for alle, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller bosted. Chatten bemannes av frivillige med egenerfaring innenfor det å skade seg selv eller ha tanker om å ta livet sitt. Fra starten i 2016 og frem til og med 2020 har antallet henvendelser på chat økt betraktelig. Det er mange som har det vanskelig og som trenger noen å snakke med.

LFSS har siden 2017 samarbeidet med Nord Universitet i forbindelse med forskning rundt det å skade seg selv og det å ha tanker om å ta livet sitt. Nord Universitet er nå i gang med et nytt forskningsprosjekt som handler om hvilken betydning chat har for mennesker som skader seg selv og/eller har tanker om å ta livet sitt. I forbindelse med dette ønsker vi å snakke med deg om dine erfaringer rundt hvordan chat oppleves for deg når du har det vanskelig.

Hvis du ønsker å være med i dette prosjektet vil du bli dybdeintervjuet om dine opplevelser og erfaringer som chatbruker. Intervjuet er beregnet til å vare i ca. én time per deltaker, og blir gjennomført en-til-en via Zoom. Intervjuene vil bli gjennomført av forskningsleder Carina Henriksen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet. Hun har mange års erfaring med å snakke med mennesker som skader seg selv og/eller har tanker om å ta livet sitt, og legger vekt på at du som deltaker ikke skal utsettes for ytterligere belastning ved å delta i prosjektet. Både det å skade seg selv, ha tanker om å ta livet sitt, og det å være pårørende i en slik situasjon, kan være vanskelige temaer å snakke om. Derfor vil du som deltaker i dette prosjektet få tilbud om oppfølging av LFSS i etterkant av prosjektet dersom du ønsker eller har behov for dette. Du velger selv om oppfølgingen skal skje gjennom fysisk møte, på telefon og/eller chat.

Er du interessert i å delta, eller ønsker å vite mer om prosjektet, ta kontakt med Carina Henriksen, 

carina.henriksen@nord.no 

Carina Henriksen

Jeg jobber i dag ved Nord Universitet som førsteamanuensis på barnevern og sosionomutdanningen. I 2013 skrev jeg en doktoravhandling: Kroppsskadingens meningsmangfold. En sosiologisk studie av personer som skader egen kropp. I tillegg har jeg forsket og skrevet en del om tematikken (Les mer her). I ulike forskningsarbeid har jeg intervjuet unge mennesker om deres erfaringer med selvskading. Tidligere har jeg jobbet både i Utekontakten og psykiatrien, og vet at dette kan være et svært vanskelig tema å snakke om. Derfor velger jeg å intervjue via Zoom, der dere bestemmer selv om dere vil ha kamera av eller på. Intervjuet kan også foregå via chattefunksjonen på Zoom hvis dere ønsker dette. All data blir anonymisert. Jeg syns det er viktig å snakke direkte med dere som har egenerfaring om selvskading og bruk av chatt, og at det er deres stemme som blir løftet frem i forskningen.