Har du skadet deg selv og vært i kontakt med legevakta?

Da ønsker vi å høre fra deg!

I forbindelse med denne kampanjen skal LFSS ved Lena-Maria Haugerud sammen med Nord Universitetet ved forsker Carina Henriksen gjennomføre en kvalitativ studie for å innhente kunnskap om deg som har vært i kontakt med legevakt. Vi ønsker å vite noe om hvilke opplevelser og erfaringer du har i møte med helsepersonell. Dette kan gi oss en bedre forståelse og kunnskap om hvordan legevakten kan møte personer som skader seg selv, og derfor er din kunnskap verdifull for oss.  

Hvordan delta?

Det vil være et intervju på ca. 1 time via Zoom, og du kan selv velge om du vil ha kameraet av eller på, og du kan også bruke chattefunksjonen om det er bedre for deg. Du kan også få tilsendt spørsmål uten å stille på intervju, og svare på disse skriftlig. Vi som skal intervjue deg vil være Lena-Maria Haugerud eller Carina Henriksen.  

Er du interessert i å delta, eller ønsker å vite mer om prosjektet, ta kontakt med Carina Henriksen carina.henriksen@nord.no

Personvern

Deltakelsen er frivillig, og du kan når som helst trekke samtykket uten å oppi årsak. De personopplysninger vi har på deg vil bli slettet, og det vil ikke noen negative konsekvenser for deg. Alle opplysninger om deg er konfidensielle og i samsvar med personvernregelverket.

For mer utfyllende informasjon [klikk her]

Kontaktopplysninger:

Carina Henriksen, Nord Universitetet: carina.henriksen@nord.no

Lena-Maria Haugerud, daglig leder LFSS: lmhaugerud@lfss.no