PRISER: 200 kr enkelmedlemskap, 400 kr familiemedlemskap

Du kan støtte arbeidet til LFSS ved å bli medlem. Som medlem betaler du en årskontingent på kr. 200 og du vil få tilsendt ………..

Ditt medlemskap er med på å gjøre at vi kan fortsette arbeidet, søke om midler og være en pådriver i saker som angår oss på nasjonalt og politisk nivå. Som medlem bidrar du til at vi kan etablere ulike aktiviteter, temakvelder og medlemskvelder, samt hvert år arrangere vår nasjonale konferanse i forbindelse med Verdensdagen mot selvskading, 1. mars.

Men det viktigste av alt er at du bidrar til å gjøre en forskjell for våre brukere og de pårørende!

Meld deg inn her!