Erfaringskonsulent 50 %

LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord er en brukerstyrt organisasjon som jobber med brukermedvirkning fra (eller) på individ til systemnivå. Våre tre hovedmålgrupper som bidrar med erfaringsbasert kunnskap, er brukerne, pårørende og de frivillige tilknyttet LFSS og som per i dag bemanner vår chat.

Har du egen erfaring med selvskading og selvmordsproblematikk, og nå lært deg å mestre livet ditt så du vil kunne bidra til at andre får en bedre tilværelse? Din erfaringskompetanse skal på et overordnet
nivå løfte brukerstemmene inn i fora der man vil trenge en bedre forståelse av hvordan forebygge å
skade seg selv og selvmordstanker i aktuelle fagmiljøer og forskning m.m. Du skal være et bindeledd
mellom øvrig stab og de frivillige. Stillingen er organisert under daglig leder.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra med din erfaringskompetanse i vårt arbeid. Blant annet:
  – Nettsider
  – Informasjonsmateriale
  – Kampanjen «Plaster på såret»
 • Samarbeide med din erfaringskompetanse i arbeidsoppgaver som utføres av dine kollegaer
  for å styrke brukermedvirkning i egen organisasjon.
 • Å være med i utforming og praktisk gjennomføring av våre temakvelder, konferanse 1.mars
  Verdensdagen mot selvskading og andre aktuelle arrangementer.
 • Utarbeide undervisningsmateriale/kurs for brukere/pasienter og helsepersonell.
 • Delta i utvikling av brukerundersøkelser; i planlegging, gjennomføring og ta i bruk
  resultatene.
 • Etablerere et internt brukerråd i LFSS, med sekretærfunksjon.
 • Utføre praktiske oppgaver tilknyttet stillingen.
 • Delta på våre obligatoriske samlinger inntil 3 ggr/år.
 • Bidra med erfaringskompetanse i våre eksterne og interne forskningsprosjekt.
 • Ha ansvar for sentralbordet sammen med stab.
 • Planlegge nyhetsbrev og innhold med dine kollegaer.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaringskompetanse innen selvskading og selvmordsproblematikk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Engasjert i å formidle våre budskap på en måte som når ut til målgruppene og befolkningen
  generelt.
 • Erfaring med å ha brukt tjenestene for psykiske helse i kommunen og/eller
  spesialisthelsetjenesten.
 • Ønskelig å ha noe arbeidserfaring med brukermedvirkning.
 • Kunnskap om bruker- og pasientrettigheter

Vi ser etter deg som:

 • Er god på å bygge relasjoner mellom mennesker og nettverksbygging med aktuelle og nye
  samarbeidspartnere.
 • Brenner for brukermedvirkning og kan være med på å styrke organisasjonens
  erfaringskompetanse på system, og tjenestenivå, men også i eksterne samarbeid og
  prosjekter.
 • Være en del av og har god erfaring med å arbeide som et team.
 • Fleksibel i både arbeidsoppgaver og arbeidsmetoden LFSS jobber ut fra.
 • Kan jobbe i team, men også håndtere en arbeidshverdag der man er mye alene på kontoret.
 • Har et avklart forhold til sin egen prosess og kan representere målgruppene våre på et
  overordnet nivå.
 • Personlig egnethet og ansvarsbevisst.
 • Strukturert og god arbeidsmoral.
Stillingsbrøk: 50 %

Dette er en prosjektstilling med varighet til 31.12.22, med mulighet for forlengelse hvis nye tilskuddsmidler bevilges 2023. Stillingens arbeidsoppgaver kan endres ved videreføring. Denne stillingen kan også kombineres hvis man oppfyller kompetansen til vår nyetablerte stilling Sosial media – innholdsproduksjon 50 % se (link)

Arbeidstid fleksibel i tidsrommet: Mandag – Fredag kl. 08.00 – 18.00. Det må påberegnes noe
kveldsarbeid og helgejobbing i forbindelse med interne aktiviteter samt noe reisevirksomhet.

Stillingen står sentralt i vårt fokus på videreutvikling av organisasjonen og kvalitetssikring av
erfaringskompetansen i egen organisasjon.

Politiattest må fremvises før tiltredelse av stillingen

Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig miljø. Stillingen er sentral i forhold til vår videreutvikling. Du vil være med på noe nytt som skal løfte organisasjonen og sikre at organisasjonens erfaringskompetanse blir ivaretatt i alle ledd i organisasjonen. Du må regne med noen ganger å være organisasjonens ansikt utad.

 • Kontor sentralt i Jessheim
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning

Om arbeidsgiveren
LFSS ble stiftet i 2009, og er en brukerstyrt organisasjon som har som hovedmål å gi lavterskeltilbud som chat/telefon/video og personlig oppmøte for de som trenger hjelp og støtte. Vi har som mål å være pådriver innenfor forskning og bedre implementere erfaringskompetanse hos fagfolk, og befolkningen generelt. Vi starter egne forskningsprosjekt, samarbeider med flere forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. De som bemanner våre hjelpetilbud, har egen erfaring som bruker og/eller pårørende. Se mer info på vår hjemmeside www.lfss.no eller www.facebook.com/lfssnorge.

Vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende.

Personlig søknad med CV sendes via søknadsskjema ikke via epost. Aktuelle kandidater blir
fortløpende kontaktet for intervju og vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.
For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Lena-Maria Haugerud
E-post: lmhaugerud@lfss.no