Vil du synliggjøre vårt forebyggingsarbeid innenfor selvskading og selvmord? 50 % stilling

Er du en mester i sosiale media og i tillegg har en stor interesse av formidling, kreativitet og nytenkende. Vil du bidra til å synliggjøre LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord og utforme sammen med dine kommende kollegaer en nasjonal sosial media kampanje? Liker du i tillegg å jobbe i team? Da kan dette være jobb for deg fordi vi jobber ut i fra en brukerstyrt modell der vi involverer våre målgrupper i arbeidet vårt.

I tillegg liker å jobbe i team for dette arbeid ut fra at organisasjonen er brukerstyrt og vi involverer våre målgrupper i vårt arbeid. Denne stillingen kan også kombineres med vår stilling som erfaringskonsulent (Se link) til å bli total 100 %.

Oppgaver:

 • Innholdsproduksjon til våre sosial media – det innebære å skape gode bilder og tekst, video, fotografering, osv. Dette i felleskap med erfaringskonsulent/kampanjerådgiver/frivillige og øvrig stab.
 • Material og sosial media plan. Det innebærer å utvikle, produsere og planlegge og gjennomføre.
 • Kampanjen «Plaster på såret»
 • Lage og skape bildearkiv.
 • Øke antall tilhenger på våre sosiale medier.
 • Markedsføring og annonsering av egne aktiviteter i sosiale media.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor/relevant utdanning innen markedsføring, kommunikasjon, digital markedsføring og/eller digital innholdsproduksjon.
 • Noen års erfaring innen SoMe og produsering av materiale.
 • Grafisk kompetanse som Adobe InDesign, photoshop, Kanva osv.
 • God språklig både norsk og engelsk.
 • Gode kunnskaper innenfor fotografering, videofilming og gjerne podcast produsksjon.

Vi ser etter deg som er:

 • Selvstendig og trives godt med å jobbe alene men må være en teamspiller da alt arbeid utformes i team.
 • Kreativ, har mange ideer, og ser muligheter.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Liker å leke med ord slik at vårt budskap når frem til befolkningen generelt.
 • Har et godt humør, og stå på vilje.
 • Har relevant erfaring med noen års erfaring.
 • Kan ta egne bilder og videofilming (podcast)
Stillingsbrøk: 50 %

Dette er en prosjektstilling med varighet til 31.12.22, med mulighet for forlengelse hvis nye tilskuddsmidler bevilges 2023. Stillingens arbeidsoppgaver kan endres ved videreføring. Denne stillingen kan også kombineres hvis man oppfyller kompetansen til vår stilling som Erfaringskonsulent 50 % se (link)

Arbeidstid fleksibel i tidsrommet: Mandag – Fredag kl. 08.00 – 18.00. Det må påberegnes noe kveldsarbeid og helgejobbing i forbindelse med interne aktiviteter samt noe reisevirksomhet.

Stillingen står sentralt i vårt fokus på videreutvikling av organisasjonen og kvalitetssikring av erfaringskompetansen i egen organisasjon.

Politiattest må fremvises før tiltredelse av stillingen

Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig miljø. Stillingen er sentral i forhold til vår videreutvikling. Du vil være med på noe nytt som skal løfte organisasjonen og sikre at organisasjonens erfaringskompetanse blir ivaretatt i alle ledd i organisasjonen. Du må regne med noen ganger å være organisasjonens ansikt utad.

 • Kontor sentralt i Jessheim
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning

Om arbeidsgiveren
LFSS ble stiftet i 2009, og er en brukerstyrt organisasjon som har som hovedmål å gi lavterskeltilbud
som chat/telefon/video og personlig oppmøte for de som trenger hjelp og støtte. Vi har som mål å
være pådriver innenfor forskning og bedre implementere erfaringskompetanse hos fagfolk, og
befolkningen generelt. Vi starter egne forskningsprosjekt, samarbeider med flere forskningsmiljøer
nasjonalt og internasjonalt. De som bemanner våre hjelpetilbud, har egen erfaring som bruker
og/eller pårørende. Se mer info på vår hjemmeside www.lfss.no eller www.facebook.com/lfssnorge.

Vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende.

Personlig søknad med CV sendes via søknadsskjema ikke via epost. Aktuelle kandidater blir
fortløpende kontaktet for intervju og vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.
For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Lena-Maria Haugerud
E-post: lmhaugerud@lfss.no