Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Hvem er vi?

LFSS ble stiftet i 2009 av Lena-Maria Haugerud, som i dag leder organisasjonen sammen med en administrativ stab. Organisasjonen er brukerstyrt, og tjenestene drives av frivillige fra ulike deler av landet. Vi bygger på likepersonsprinsippet, noe som innebærer at de frivillige har egen erfaring med selvskading og selvmordsproblematikk, enten som brukere eller som pårørende. LFSS er politisk og religiøst uavhengig.

Våre målgrupper

Vi er til for brukere med selvskadings- og/eller selvmordsproblematikk og deres pårørende, i alle aldre, over hele landet.

Vår målsetting

LFSS arbeider for å fjerne stigma og skape mer åpenhet i samfunnet omkring selvskading og selvmordsproblematikk. Vårt overordnede mål er å redusere antall selvmord gjennom forebygging av selvmordsforsøk og selvskading. Som ledd i dette arbeidet har vi følgende satsingsområder:

  • Støtte og veiledning til personer som skader seg selv eller har selvmordstanker
  • Støtte og veilede pårørende slik at de bedre kan forstå og hjelpe sine nærmeste om skader seg sel eller har selvmordstanker
  • Synliggjøring av hjelpetilbud og forbedret tilgang på landsbasis
  • Opplæring og veiledning av helsepersonell som møter våre målgrupper på sin arena
  • Informasjon og innspill til politikere og offentlige instanser

Ideologi

Alle som tar kontakt med oss, skal oppleve å bli hørt, møtt og sett. Vi ønsker at de som trenger det, skal finne en trygg arena der de kan dele sine tanker og få snakke med andre som har liknende erfaringer.