Din erfaring med selvskading og selvmordstanker kan hjelpe andre

LFSS trenger flere frivillige som ønsker å hjelpe andre som skader seg selv og/eller har selvmordstanker. Har du egenerfaring, som bruker eller pårørende, og ønsker å bruke din kompetanse til å gjøre en forskjell, vil vi gjerne ha deg med i vårt team.

Vi trenger frivillige til:

 • Bemanning av chat
 • Individuell samtale med brukere

Når og hvor?

 • Vi finner en tid som passer deg
 • Barn og unge, Helse og sosial, Lokalmiljø Oslo kommune, Oslo
JA, jeg vil være medLes mer på Frivillig.no

Hvordan organiseres oppgavene?

LFSS er et lavterskel-tilbud for personer som skader seg selv og/eller har selvmordstanker, samt deres pårørende. Vi trenger nå flere frivillige til bemanning av chat og drop in-samtaler:

 • Chat tirsdager kl. 16-19.
 • Drop-in tirsdager kl. 16-19.
 • Chat søndager kl. 17-21

Chatten tilbyr en anonym arena hvor brukere og pårørende i alle aldre kan dele tanker og få veiledning. Målet er at brukerne av chatten skal oppleve å bli hørt, møtt og sett.

Vi trenger deg som har egen erfaring med selvskading og selvmordsproblematikk slik at de som kontakter oss får mulighet til å samtale med en likeperson. Det er ingen krav til formell utdannelse. Du vil få veiledning og opplæring underveis. Både chat og drop in foregår i våre lokaler sentralt i Oslo.

Som frivillig hos oss får du anledning til å delta på sosiale arrangementer, interne kurs og drop in-kvelder. I tillegg stiller vi eget lag i Holmenkollstafetten 2019.

Hvem ser vi etter?

Vi trenger deg som:

 • Er over 18 år
 • Kan levere politiattest og skrive under på taushetserklæring
 • Har egen erfaring med selvskading og/eller selvmordsproblematikk, personlig eller som pårørende
 • Ønsker å være et medmenneske
 • Er en god lytter
 • Forplikter deg til å gå opptil 3 obligatoriske kurs per år (kveldstid eller helg)

Du vil få veiledning og opplæring underveis. Dine erfaringer kan hjelpe andre!

Krav:

 • Politiattest
 • Taushetserklæring
 • Opptil tre obligatorisk kurs per år

Mer om oppdraget

Vi vil gjerne høre fra deg!

Har du lyst til å bli en del av vårt team, kan du fylle ut skjemaet «Jeg vil være med!». Her finner du et felt som heter «Spørsmål og kommentarer». Vi vil gjerne at du der skriver litt om deg selv: Hvor gammel er du – Hva slags erfaring har du med selvskading og selvmordsproblematikk (du trenger ikke fortelle detaljer) – Hva er din motivasjon for å hjelpe andre? Skriv også når det passer for deg å komme til intervju,

Når vi har mottatt ditt skjema, vil du bli innkalt til et uformelt intervju hos daglig leder. Dersom du starter hos oss, vil du så få opplæring på chat.

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading

LFSS ble stiftet i 2009 av Lena-Maria Haugerud, som i dag leder organisasjonen sammen med en administrativ stab. Organisasjonen er brukerstyrt, og tjenestene drives av frivillige fra ulike deler av landet. Vi bygger på likepersonsprinsippet, noe som innebærer at de frivillige har egen erfaring med selvskading og selvmordsproblematikk, enten som brukere eller som pårørende. LFSS er politisk og religiøst uavhengig.

JA, jeg vil være medLes mer på Frivillig.no

Er du en god lytter? Bor det et medmenneske i deg? Har du litt overskudd til å hjelpe andre?

LSFF er avhengig av frivillige til å drifte de ulike aktivitetene vi etablerer, og vi trenger stadig nye medarbeidere. Er du over 18 år og kunne tenke deg å gjøre noe for å forebygge selvskading og selvmord, vil vi gjerne høre fra deg!

Hvem trenger vi?

Har du egen erfaring med selvskading og selvmordsproblematikk, eller som pårørende, trenger vi din kompetanse til noen av våre viktigste tjenester – som bemanning av chat, samtale med brukere og bemanning av stand. Din erfaring er også nyttig for oss når vi utvikler nye tjenester.

Det er imidlertid viktig at du har lagt din egen historie bak deg, og at du kan bidra til å hjelpe andre som tenger en samtale, støtte og veiledning.

I tillegg til egenerfaring og medmenneskelighet, har vi bruk for frivillige med en rekke ulike kompetanser: Er du kulturinteressert? Har du en fritidsinteresse som du kan tenke deg å gjøre sammen med en gruppe ungdommer? Eller har du en utdannelse som kan komme til nytte for vår administrative stab? Markedsføring, webdesign, prosjektskriving, juss, utdeling av materiale, matlaging eller flyttehjelp. Mulighetene er mange, og her er behov for det meste!

Hva kan du bidra med?

Hvis du har erfaring med selvskading og selvmordsproblematikk, kan du bidra i følgende:

 • Bemanning av chat (tirsdager 15.45 – 19.00, søndager 16.45 – 21.00)
 • Bemanning av stand (f.eks. på skoler, kjøpesenter, tilstelninger etc.)
 • Individuell samtale med brukere
 • Nettsideredaktør, sosiale medier-hjelper
 • Utvikling av tjenester og skriv (som pressemeldinger m.m.)
 • Holde foredrag
 • Talsperson for LFSS

Andre aktiviteter som kan være aktuelle (både med og uten egenerfaring):

 • Lede aktivitetsgruppe (tur, kultur, idrett o.l.)
 • Distribuere ut LFSS-materiale på skoler, legesentre, DPSer osv.

Krav

 • Politiattest
 • Taushetsplikt
 • Ved bemanning av chat: Minst én vakt i måneden, samt deltakelse på obligatoriske kurs.

Kurs og veiledning

Når du melder deg som frivillig hos LFSS, vil du først få en oppstartsamtale med daglig leder. Deretter vil du årlig ha medarbeidersamtale, og du vil få tilbud om kurs og veiledning ved behov. Som frivillig medarbeider er du del av et team, og det er viktig for oss at alle føler vi drar sammen mot samme mål.

Send oss en e-post for å avtale intervju: post@lfss.org.
Fortell kort om deg selv (f.eks. utdanning, yrke, interesser o.l.) og hvordan du ønsker å bidra.

Velkommen til en hyggelig gjeng!