Denne siden er under utvikling. Vi jobber med å få på plass nye funksjoner og innhold fortløpende

LFSS STENGT FRA 20.DESEMBER 2022

LFSS er en brukerorganisasjon med formål  å hjelpe de som skader seg selv, har selvmordstanker og de pårørende. 2023 endrer man regelverket for tilskuddsordningen som LFSS tidligere har fått midler i fra. Organisasjonens formål og mandat er:  

  • Tilby lavterskeltilbud med likepersoner via chat, telefon, video og personlig oppmøte 
  • Forskning  

Disse målene faller nå utenfor denne tilskuddsordningen. Det betyr store endringer for oss. Vi ønsker ikke å tilpasse oss et formål som er i strid med egen organisasjon.  

Konsekvensen av dette blir at vi fra 20.desember legger ned alle våre hjelpetilbud som er chat, telefon, personlig oppmøte og video bemannet av likepersoner.  

Tenker du ofte på selvmord?
Skader du deg selv?
Previous
Next

Samtaler

 Søndag til torsdag kl. 10.00 – 23.00 eller etter avtale.

Kort ventetid – Gratis 

Bookes send sms 955 20 848 eller e-post: post@lfss.no (ikke sensitive opplysninger)

Chat

Chat åpen Mandag til torsdag og søndag

kl. 16.00 – 20.00

Ring oss

Tlf.: 955 20 848

Mandag til torsdag og søndag

kl. 16.00 – 20.00

Fra holdning til handling

“Plaster på såret” er en handlings- og informasjonskampanje. LFSS har mottatt henvendelser om uheldige måter å bli møtt på ved legevakt. Vi kan høre fra pasienter som har blitt sydd uten bedøvelse og har opplevd andre uheldige hendelser. Våre erfaringer er at dette kan oppleves traumatisk, og konsekvensen kan være at mange ikke oppsøker legevakten igjen uavhengig av årsak.

#hverdagspraten

Føler du deg ensom, er du isolert som følge av koronapandemien eller savner du bare å ha noen å snakke med i hverdagen? Med #Hverdagspraten kan du snakke med våre frivillige om det du opplever som vanskelig i hverdagen. Dette er en gratis tjeneste fra LFSS.

Bli frivillig!

Du kan gjøre en forskjell
for våre brukere og pårørende