Vil du bruke din erfaring til å gjøre en forskjell?

LFSS Brukerråd
Når vi sier vi er opptatt av bruker-medvirkning, så mener vi det! Til vårt nye brukerråd søker vi nå etter samfunns-engasjerte personer som verdsetter sam-arbeid, medmenneskelighet og inkludering, og som liker en god diskusjon!

LFSS er en brukerstyrt organisasjon som retter seg mot mennesker som skader seg selv og/eller ha tanker om å ta livet sitt, samt deres pårørende. Disse gruppene bidrar inn i organisasjonen med sin kunnskap og erfaring, og er med på å bestemme retningen LFSS skal ta. Deres innspill tas med inn i videreutviklingen av LFSS og våre tjenester, intern og ekstern forskning, materiale, nettside og vårt politiske arbeid m.m.  

Hva innebærer det å være med i et brukerråd hos LFSS? 

For å være representant i vårt brukerråd må du ha egenerfaring med det å skade deg selv/ha tanker om å ta livet ditt/forsøk på å ta livet ditt eller være pårørende, og du må være over 16 år. Det er ingen øvre aldersgrense.  

Det utarbeides mandat til hva brukerrådet skal jobbe med, men det vi ønsker er å få innhentet brukerkunnskapen på en mer systematisert måte til de ulike prosjektene LFSS nå skal etablere. 

Vi ser for oss at man møtes ca. 2 ganger per semester på kveldstid, f.eks. kl. 18-20, og kanskje avholder noen helgesamlinger. Brukerrådet kan legge opp til det som passer deltakerne best. 

Du må ha lagt din egen historie bak deg slik at du kan representere et mangfold og sette deg inn i ulike livssituasjoner. Slik kan du, med din egen bakgrunn, være en talsperson for andre innad i organisasjonen. 

Dette er noe av det vi jobber med for tiden, og som vi trenger hjelp til: 

  • Landsdekkende informasjonskampanje  
  • Undervisningsprogram  
  • Forskning  
  • Andre prosjekter