Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord samler inn og behandler personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Daglig leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

LFSS anvender i all hovedsak de opplysninger du deler med oss i forbindelse med dialog og oppfølging av deg som bruker, potensiell bruker, leverandør eller i annen relasjon som følger av vårt arbeid. Vi behandler alle opplysninger med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Behandlingen baseres på:

  • Ditt aktive samtykke der dette er påkrevd.
  • Avtale eller dialog forut for avtale.
  • Berettiget interesse for å følge opp din henvendelse, forespørsel eller forutgående dialog.
  • Enkelte behandlinger er også pålagt ved lov.

Vi sletter alle personopplysninger når det ikke lenger er formål for behandlingen.

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Se artikkel 15 – 18 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til innsyn, retting, begrensning og sletting.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Se artikkel 20 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til dataportabilitet.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss pr e-post til post@lfss.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om vår behandling av opplysningene du deler med oss.

LFSS
+47 – 955 20 848
post@lfss.no
Grønlandsleiret 31, 5 etasje, 0190 Oslo

Nettside

LFSS sine nettsider skal gi god informasjon om våre og tjenester. På nettsidene våre kan du også chatte med oss.

De opplysninger som samles inn deles ikke utover det som er angitt i denne erklæringen. Opplysninger lagres på Domeneshop AS sine servere i Norge der ikke annet er spesifisert. Utveksling av informasjon er sikret ved autentifisering og kryptering ved hjelp av TLS/SSL.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Søkefelt
Dine søk på LFSS sine nettsider lagres på Domeneshop AS sin webserver i Norge. Søkene knyttes ikke til deg med mindre du oppgir personlig informasjon i selve søket.

Chat
Når du chatter med oss i LFSS er samtalen sikret ved autentifisering og kryptering ved hjelp av TLS/SSL. Vi anbefaler likevel å aldri oppgi sensitiv informasjon i chat som kan identifisere deg, som for eksempel fullt navn eller fødselsnummer. Unntaket fra denne anbefalingen er ved fare for liv og helse.

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

LFSS bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan nedenfor lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter. Du kan lese mer om informasjonskapsler og administrasjon av disse hos Nettvett.no.

Følgende informasjonskapsler lagres ved bruk av lfss.no:

LeverandørInformasjonskapsel
GoogleNID
Basechat (Chat)cmd
LFSS_Mainchatopen

Informasjonskapsler fra:

  • Google registrerer brukeren med en unik ID og benyttes for å tilby målrettet reklame.
  • Basechat benyttes til chatløsningen vår.

E-post

For LFSS er e-post et viktig verktøy for å kommunisere med våre kunder, våre samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og andre kontakter knyttet til vår forretningsdrift. Dataene lagres på servere innenfor EU/EØS. Opplysninger du har delt med oss deles ikke annet enn der det naturlig inngår som en del av din forespørsel eller andre forhold som forutsetter deling av opplysninger.

LFSS sender ikke særskilte (sensitive) kategorier opplysninger eller fødselsnummer per epost. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato (6 sifrer) og epostadresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.

Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til at organisasjonen kan få bruke dine personopplysninger for eksempelvis å sende ut medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer og lignende. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger. Personopplysninger gis ikke ut til tredjepart.

Nyhetsbrev

Som medlem hos oss vil du automatisk bli mottaker av vårt nyhetsbrev ut fra de personopplysninger som er gitt ved innmelding som medlem i LFSS. Dette nyhetsbrev kan dere selv slette hvis det ikke er ønskelig å motta ved å klikke på «avmelding».

Kontakt oss

LFSS
+47 955 20 848
post@lfss.no
Grønlandsleiret 31, 5 etasje, 0190 Oslo